Instal·lacions

L’ETECAM disposa de 1640 metres quadrats repartits en dos edificis, 440  a la Factoria Cultural Coma Cros i 1200 a la Sala Auditori La Mirona, ambdòs a Salt.

Les instal·lacions estan formades per dues aules polivalents destinades principalment a classes teòriques, una aula estudi, dues aules tècniques, una aula escenari i una biblioteca, a més dels despatxos de professorat i administració.

Les aules estan dotades del material audiovisual, de l’equipament tècnic i informàtic i del programari necessari per poder desenvolupar la docència, tant teòrica com pràctica, en unes condicions òptimes i un entorn professional.

La Sala Auditori La Mirona fa les funcions d’aula escenari, un espai excel·lent per realitzar pràctiques i impartir la docència de parts específiques dels mòduls formatius.

BTM Sound col·labora com a proveïdor de material de pràctiques.