Pla d’Actuació per al curs 2020-2021

grau superior en so per a audiovisuals i espectacles

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per al centre ETECAM en el marc de la pandèmia

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones que accedeixen a l’ETECAM, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els joves i adults a una educació de qualitat.