Informació pràctica

Títol: Grau Mig en Tècnic en Vídeo, Discjòquei i So 

Durada: 2 anys.

Hores: 2000.
1r any: 891 hores lectives
2n any: 726 hores lectives.
Pràctiques en empreses: 383 hores.

Sistema d’avaluació: per trimestres.

Horari: matins de 9h a les 13:30h de dilluns a divendres de setembre a juny.

Lloc: Escola ETECAM (Factoria Coma Cros) i  Sala Auditori La Mirona
(en funció de la matèria que s’imparteix).

Inscripcions i més informació:
Enviant un mail a info@etecam.cat o bé trucant al 972 296 353.
També pots visitar-nos al primer pis de la Factoria Cultural Coma Cros (Sant Antoni, 1 – 17190 Salt).

Per accedir al Grau
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.