Pla docent

Més informació del currículum a l’annex ‘5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives’.

Instal·lació i Muntatge d'Equips de So (132 hores)
60.6%
Captació i Enregistrament de So (132 hores)
60.6%
Control, Edició i Mescla de So (198 hores)
90.9%
Preparació de Sessions de Videodiscjòquei (165 hores)
80.25%
Animació Musical en Viu (231 hores)
110.55%
Animació Visual en Viu (231 hores)
110.55%
Presa i Edició Digital d'Imatge (231 hores)
110.55%
Formació i Orientació Laboral (99 hores)
40.95%
Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
30.3%
Anglès Tècnic (99 hores)
40.95%
Síntesi (66 hores)
30.3%
Formació en Centres de Treball (350 hores)
170.5%