Pla docent

Més informació del currículum a l’annex ‘5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives’.

Instal·lació i Muntatge d'Equips de So (132 hores)
8.16%
Captació i Enregistrament de So (132 hores)
8.16%
Control, Edició i Mescla de So (132 hores)
8.16%
Preparació de Sessions de Videodiscjòquei (132 hores)
8.16%
Animació Musical en Viu (165 hores)
10.2%
Animació Visual en Viu (198 hores)
12.24%
Presa i Edició Digital d'Imatge (198 hores)
12.24%
Formació i Orientació Laboral (66 hores)
4.08%
Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
4.08%
Anglès Tècnic (99 hores)
6.12%
Síntesi (297 hores)
18.37%