Pla docent

Pla docent:
Planificació de projectes de so (99 hores)
Instal·lacions de so (198 hores)
So per a audiovisuals (231 hores)
Control de so en directe (132 hores)
Enregistrament en estudi (165 hores)
Ajust de sistemes de sonorització (132 hores)
Postproducció de so (165 hores)
Electroacústica (132 hores)
Comunicació i expressió sonora (99 hores)
Projecte de so per a audiovisuals i espectacles (99 hores)
Formació i orientació laboral (99 hores)
Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
Formació en centres de treball (383 hores)

Requisits acadèmics:
Tenir el títol de batxillerat
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys