Xevi Vinyoles

XEVI VINYOLES
Profesor d’Instal·lacions de So i de Planificació de Projectes de So

Graduat en Enginyeria d’Edificació per la Universitat de Lleida (2011), Arquitecte tècnic per la Universitat de Girona (1999), FP2 en Delineació d’Edificis i Urbanisme IFP St. Narcís de Girona (1989), Tècnic en prevenció de riscos laborals nivells intermedi (UPC-1999) i superior (Col.legi Oficial Enginyers Tècnics de Girona-2001). Formació en seguretat i higiene en el treball IFP St. Narcís de Girona (1986) i Curs pràctic de coordinadors de seguretat COAIATGI (2001).

En l’actualitat compagina l’activitat professional a VIDAL&VINYOLES ASSOCIATS (Oficina Tècnica de Projectes i Obres) amb la docència a la Universitat de Girona, d’on és professor associat des del 1999.