3D BLENDER

Descripció: 

Curs en línia d’introducció al programari 3D Blender, Blender és un programari amb moltes capacitats a tots els sectors de creació 3D i audiovisual. Amb Blender es pot abordar tota classe de projectes de modelatge, impressió i animació 3D i 2D, té un continu desenvolupament i la seva característica de codi obert permet ser inclòs a molts sectors de la indústria audiovisual.

 

A qui va dirigit: 

Aquest curs va dirigit a persones que estiguin interessades a introduir-se al món de la producció audiovisual i en sectors com disseny, publicitat, videojocs, arquitectura o realitat virtual, o professionals que vulguin incloure Blender en el seu procés de treball.

 

Objectius:

Adquirir el coneixement bàsic per abordar qualsevol tipus de projecte audiovisual o 3D, i aprendre a utilitzar i incloure Blender en el procés creatiu o professional.

 

Organització: 

El curs en línia té una durada d’unes 10 setmanes. Cada setmana es lliuraran vídeos formatius de curta durada i es realitzarà una sessió en línia amb el professor i tot l’alumnat per completar informació i resoldre dubtes, a més de comentar les característiques i funcionalitats noves de Blender, ja que es realitzarà amb la versió actualitzada en curs . Cada sessió estarà enfocada a una especialitat o editors de Blender i s’ensenyen i plantegen exercicis pràctics per a l’aprenentatge de cada sessió.

 

Necessitats tècniques: 

Per seguir el curs i poder practicar correctament, es recomana disposar d’ordinador amb els requisits tècnics següents.

 

Requisits mínims de l’equip: 

64-bit dual core 2Ghz CPU amb suport SSE2, 4GB de RAM, pantalla 1280×768, targeta de 1GB RAM, compatible amb OpenGL 3.3

Ratolí, teclat i connexió a internet

 

Continguts:

Iniciació a la interfície i la manipulació i gestió d’objectes i escenes.

Iniciació al modelatge de malles, ús de corbes i escultura digital

Iniciació a texturitzat, materials, il·luminació i processament d’imatges

Iniciació a l’animació 3D i 2D, aparells i rigging

Iniciació al modelatge i animació procedural

Iniciació a la simulació de físiques

Iniciació a la composició , tracking i VFX

Iniciació a l’edició de vídeo.