DAVID GARRIDO
Professor de Fisacalitat i FOL

Advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona des de 1997. Àmbit civil, penal, mercantil i laboral. Especialitzat en la jurisdicció de menors i Violència de Gènere. Assessor fiscal i comptable.
Des de 1997 soci fundador d’Oliver & Garrido Advocats, despatx multi disciplinar de serveis d’assessorament global, especialment per empreses.
Des de 2004 soci fundador i CEO d’AGORA SL, empresa dedicada a la prestació de serveis per l’Administració.
Des de 2010 Àrbitre del Tribunal Arbitral de Girona.
Des de 2012 Administrador concursal.
Tutor de Dret Financer i Hisenda Pública a l’UNED, curs 2015-2016.
Professor de l’ETECAM, curs 2016-2017.
A nivell associatiu va formar part de l’APOC (Associació de Pacifistes Objectors de Consciència) essent responsable jurídic de l’Assessoria per a l’Objecció de Consciència. Posteriorment va formar part de l’Associació AGORA. Actualment està a la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAG i a la junta directiva del GEIEG.