L’Escola Tècnica de l’Espectacle de la Casa de la Música Gironès (ETECAM) va néixer de la unió de tots els cursos de tècniques de l’espectacle que s’impartien dins l’àrea de formació del projecte Casa de la Música del Gironès.

El projecte Casa de la Música és una iniciativa socio-musical sorgida des de la iniciativa privada i amb la participació de les administracions, per tal de dinamitzar l’escena musical del territori i fomentar la utilització de la música com a eina d’integració social. El projecte Casa de la Música gira al voltant de 4 àmbits: Formació, creació, concerts i dinamització i participació ciutadana.

Dins l’ambit de creació hi ha diversos apartats, com la formació musical, la formació escolar i la formació tècnica, que és la que dóna lloc a l’ETECAM.