GS de so per a audiovisuals i espectacles
Planificació de projectes de so

 

Enginyer Electrònic especialitat en Imatge i So
Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) – Barcelona
PFC: “Estudi teòric i pràctic del radi crític de reverberació: Fenomen d’anecoïcitat”; realitzat a l’Estudi Acústic Higini Arau.

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions especialitat en Imatge i So
Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) – Barcelona
PFC: “Estudi teòric i pràctic de barreres acústiques”; realitzat al departament d’acústica d’Acieroid.
Col·legiat núm. 9877 pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació

– Professor del Màster d’Acústica d’Enginyeria i Arquitectura la Salle.
– Secretari tècnic de l’Associació Catalana de Consultors Acústics. www.consultorsacustics.cat

Actualment treballo com a Consultor Acústic a la meva pròpia empresa:
Alfa Acústica – www.alfa-acustica.com