GEMMA REIXACH
gemmareixach@gmail.com

Llicenciada en Història de l’Art i màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona i graduada en Arts Plàstiques i Disseny per l’Escola d’Art d’Olot.
Fundadora i creativa de GR cultural, empresa dedicada a la coordinació, gestió i desenvolupament de projectes culturals i a la formació especialitzada; que ofereix serveis de coordinació i redacció de projectes, disseny gràfic i web, comunicació i formació tècnica.
De 2013 a 2017 ha participat com a tècnica en els projectes de recerca «Imágenes y contraimágenes, usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas» i «La cuestión del archivo en las prácticas artísticas y museísticas contemporáneas», tots dos a la UdG.
Des de 2009 està impartint diferents cursos de formació especialitzada i formació ocupacional amb certificat de professionalitat amb programes vinculats al SOC i a la Generalitat de Catalunya.