JUDITH PONT RIERA
judith@delmoral-pont.com

Professora de Formació i Orientació Laboral.

Advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. Actua en l’àmbit civil i penal. Especialitzada en dret laboral, jurisdicció de menors i violència de Gènere.