GM de VDJ i so i GS de so per a audiovisuals i espectacles
Empresa i iniciativa emprenedora


Economista especialitzat en màrqueting i estratègia empresarial  per PIMES.