GM de VDJ i so
Presa i edició digital d’imatge
Preparació de sessions de VDJ

Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, amplia els seus estudis formant part de la primera promoció del que actualment és l’escola ERAM a Girona.
Treballa amb varies productores del sector audiovisual i publicitari (PiFx, DEENEI, García de Pou, Haribo, Alqvimia, Ac,…). Desdel 2009 és autònom i convina encàrrecs professionals amb tasques d’ensenyament a l’escola CIFOG de Girona.
Pilot de drones amb certificat per AESA des del 2014 realitza fotografies aèries tant per a treballs personals com per a diferents produccions cinematogràfiques i espots publicitaris.