PLA D'ORGANITZACIÓ PER AL CURS 2021-2022

grau superior en so per a audiovisuals i espectacles

ANNEX Pla D’Organització ETECAM 2021-2022

Aquest Pla d’organització de l’Escola ETECAM en el marc de la Pandèmia pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones que accedeixen a l’ETECAM, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els joves i adults a una educació de qualitat.