GRAU MITJÀ DE VÍDEO, DJ I SO

PLA DOCENT:

Captació i Enregistrament de So

(132 hores)

0 %

Control, Edició i Mescla de So

(132 hores)

0 %

Preparació de Sessions de Videodiscjòquei

(132 hores)

0 %

Animació Musical en Viu

(165 hores)

0 %

Animació Visual en Viu

(198 hores)

0 %

Presa i Edició Digital d’Imatge

(198 hores)

0 %

Formació i Orientació Laboral

(66 hores)

0 %

Empresa i Iniciativa Emprenedora

(66 hores)

0 %

Anglès Tècnic

(99 hores)

0 %

Síntesi

(297 hores)

0 %

Més informació del currículum a l’annex ‘5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives’.

Obrir whatsapp
Tens alguna pregunta?
Hola! Et podem ajudar?