GS de so per a audiovisuals i espectacles
Formació i orientació laboral

Advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

Al finalitzar la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Girona s’incorpora a un despatx d’advocats en el que presta els seus serveis durant els primers anys d’exercici professional, fins que al 2012 crea el seu propi despatx a Girona, amb caràcter multidisciplinari i adreçat a l’assessorament i defensa jurídica tant de particulars com d’empreses.
Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona.
Aposta per la formació contínua, per això ha cursat diferents cursos d’especialització: Especialització en Protecció de Dades de Caràcter Personal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Especialització per a la intervenció lletrada en la Jurisdicció de Menors, Especialització per a la intervenció lletrada en matèria de Violència Domèstica i Especialització per a la intervenció lletrada en matèria d’ Estrangeria per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
Activa en el món de l’associacionisme de l’advocacia jove, actualment està al front de la Presidència de l’Agrupació Joves Advocats de Girona (JAG) i de la Secretaria de l’Associació Joves Advocats de Catalunya (JAC).

És professora de l’ETECAM des del curs 2015/2016.