GRAU SUPERIOR EN SO

L’Escola Tècnica de l’Espectacle de Casa de la Música amplia l’oferta formativa a partir del curs 2017-2018 amb el primer Grau Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles de les comarques gironines.

Forma’t com a tècnic superior en so i treballa en cinema, televisió, ràdio, espectacles en viu, estudis de gravació, etc.

MATRICULA’T

DIPLOMA

L’ETECAM fa una aposta decidida en la formació de tècnics de so de directe amb la realització del Diploma en Tècnic de So d’Espectacles i Audiovisuals, una titulació de 1700 hores repartides en dos anys i amb un caràcter propi que vol marcar la diferència amb estudis similars.

Aquest caràcter propi passa per enfocar la formació en el desenvolupament de l’activitat professional principalment en el camp del directe, amb un alt contingut de pràctiques a l’escola i en empreses del sector, amb formació integral sobre l’entorn on es durà a terme l’activitat professional, en producció tècnica d’espectacles i coneixements musicals, sense oblidar formació en     enregistrament, mescla, edició, postproducció i masterització d’àudio.  La formació de tècnics de perfil polivalent és una garantia a l’hora de poder desenvolupar diferents responsabilitats professionals.

El principi bàsic del diploma gira al voltant del convenciment que treballar de tècnic de so no consisteix només en conèixer la tècnica dels aparells que s’utilitzen i saber-los ajustar, sinó també en ser conscient que el tècnic forma part d’un engranatge on és una peça més, que s’ha adequar a les característiques de cada espectacle o esdeveniment i relacionar-se de manera eficaç amb artistes i personal tècnic, de producció i d’altres gremis i amb el client.

MATRICULA’T

ETECAM

L’Escola Tècnica de l’Espectacle de la Casa de la Música Gironès (ETECAM) va néixer de la unió de tots els cursos de tècniques de l’espectacle que s’impartien dins l’àrea de formació del projecte Casa de la Música.

El projecte Casa de la Música és una iniciativa socio-musical sorgit des de la iniciativa privada i amb la participació de les administracions, per tal de dinamitzar l’escena musical del territori i fomentar la utilització de la música com a eina d’integració social.

La primera Casa de la Música neix a Mataró, la primavera del 2005, des de la sala Clap.  La segona sorgeix a Salt i Girona, el setembre del mateix any al voltant de l’activitat musical de La Mirona. El gener de 2006 s’incorpora al projecte l’Hospitalet (Salamandra) i les darreres cases a arribar han estat Terrassa i Manresa.

El projecte Casa de la Música gira al voltant de 4 àmbits: Formació, creació, exhibició (concerts) i dinamització i participació ciutadana.

Dins l’ambit de creació hi ha diversos apartats, com la formació musical, la formació escolar i la formació tècnica, que és la que dóna lloc a l’ETECAM.